KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 37 เรื่อง จากคำค้น เค้ก
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970108
การใช้แป้งเผือกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กแช่เยือกแข็ง/สิรินาถ ตันฑเกษม
สิรินาถ ตันฑเกษม
2540
T980048
เค้กข้าวฟ่างแคลอรี่ต่ำ/ศิวาพร ศิวเวชช
ศิวาพร ศิวเวชช
2538
T980128
การใช้แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้/โดย พูนสุข แสงพงศ์ชวาล, สายทิพย์ ไมตรี, สุรีย์พร พันธุ์สุข
พูนสุข แสงพงศ์ชวาล,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2540
T980202
การลดไขมันในผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ด้วยแป้งบุก/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2541
T990090
ขนมเค้ก ศิลปะชิ้นเอกในตระกูลขนมอบจากข้าวสาลี

2541
T990091
ผลของแซนแทนกัมและเส้นใยจากแกนสับปะรดที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เค้กและคุกกี้ลดไขมันด้วยแป้งบุก
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2542
IFRPD T990164
การใช้เซลลูโลสผงเป็นแหล่งของใยอาหารในผลิตภัณฑ์ชิพฟ่อนเค้กและคุกกี้/วิภา สุโรจนะเมธากุล ... [และคนอื่นๆ]
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2542
T990459
การใช้แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในเค้กชิฟฟอน
นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
2542
IFRPD T000225
ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและกระบวนการผลิตเพื่อการค้า
พยอม อัตถวิบูลย์กุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T010327
การนำน้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของรงควัตถุจากแครอทและมะเขือเทศ มาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟอน/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2544
T020093
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว/จิรารัตน์ ทัตติยกุล
จิรารัตน์ ทัตติยกุล
2544
KU T020127
การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัทเทอร์เค้กจากข้าวหอมมะลิ/อุศมา สุนทรนฤรังษี
อุศมา สุนทรนฤรังษี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T030015
ผลของการลดปริมาณน้ำตาลที่มีต่อลักษณะทางคุณภาพของเค้กและคุกกี้ ลดพลังงานด้วยแป้งบุก ซอร์บิทอลและโพลีเดกซ์โตรส/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2545
T030275
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เค้กตรัง/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2546
Full Text
T040256
เค้กทุเรียน/โดย สุวรรณา ศรีสวัสดิ์, พรภัทรา ศรีนรคุตร และ ปุณณภา บุญยะภักดิ์
สุวรรณา ศรีสวัสดิ์,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2546
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>