KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น เบต้าแคโรทีน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980118
เบต้าแคโรทีน/อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
2543
T980237
คุณค่าของเบต้าแคโรทีนต่อสุขภาพ/อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
2541
T980286
วิตามินในน้ำผัก/สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์
2542
T070076
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของเบต้า-แคโรทีนในแครอทระหว่างกระบวนการแปรรูป/กรผกา อรรคนิตย์, ประภัสสร คูสุวรรณ, พัณณิน พิงคะสัน
กรผกา อรรคนิตย์
2549
FOOD 6505
ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามินอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย ... [และคนอื่นๆ]
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2551
Full Textx
FOOD 7038
การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 7560
การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7702
ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
หยาดฝน ทนงการกิจ,นักรบ นาคประสม,กาญจนา นาคประสม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7709
ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งต่อคุณภาพของสาหร่ายเทา
อาภัสสร ศิริจริยวัตร,สุธิชา พืชสิงห์,ชาติสยาม ผลวิลัย,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 8199
แคโรทีนอยด์สารสีในอาหาร
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>