KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 75 เรื่อง จากคำค้น เมล็ด
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930172
เครื่องกะเทาะและกรรมวิธีกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
2532
T930173
เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
2532
IFRPD T950248
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยใช้แป้งเมล็ดฝ้ายโปรตีนสูง
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,และคณะ
2538
T970038
การเตรียมยาระบายเพิ่มกากชนิดแคปซูลจากสารเมือกของเม็ดแมงลัก/ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, ปราณี รัตนสุวรรณ และ ฝอซีเย๊าะ ขาเดร์
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
2542
T970048
ศักยภาพการเก็บรักษาและการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดในเขตร้อนชื้น/วัลลภ สันติประชา, ขวัญจิตร สันติประชา และกาญจนา สุวรรณสินธุ์
วัลลภ สันติประชา
2536
T970049
Purification and characterization of N-acetylgalactosamine specific lectin from Champaada (Artocarpus integer)seed/Porntip Prapunpoj
Prapunpoj, Porntip
1993
T970231
เนยเมล็ดฟักทอง/อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
2540
T980050
ปริมาณวิตามินอีในเมล็ดพืช ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและน้ำมันพืช/ศิริวรรณ สุทธจิตต์, ไมตรี สุทธจิตต์
ศิริวรรณ สุทธจิตต์
2538
T980318
การหาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์/อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และ สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
2541
T980333
การผลิตผงเมล็ดฟักทองสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2541
T990019
เครื่องอบเมล็ดพืช-1
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990025
เครื่องมือแกะเมล็ดข้าวโพดราคาถูก
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990048
เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบ วศก. (มข.)2
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990053
ตู้อบเมล็ดโกโก้
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990344
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2541
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5   Next >>