KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 18 เรื่อง จากคำค้น แร่ธาตุ
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960240
แร่ธาตุปริมาณน้อย ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในผักและผลไม้ไทย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2534
T970238
แร่ธาตุปริมาณน้อยในปลาที่นิยมบริโภค/ครรชิต จุดประสงค์
ครรชิต จุดประสงค์
2540
T980069
แร่ธาตุและโลหะเป็นพิษที่ประชาชนไทยได้รับจากการบริโภคอาหารประจำวัน/จีรายุ งามโขนง, สมโภช พจนพิมล
จีรายุ งามโขนง
2534
T980150
แร่ธาตุปริมาณมากในผักผลไม้ไทย/รัชนี คงคาฉุยฉาย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2533
T990078
วิตามินและแร่ธาตุ/จัดทำโดย นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

T990192
คุณค่าทางโภชนาการของพืชผักพื้นบ้านไทย/แสงโสม ลีนะวัฒน์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
2542
T990292
แร่ธาตุปริมาณมากในปลาที่นิยมบริโภค/ครรชิต จุดประสงค์ ... [และคนอื่นๆ]
ครรชิต จุดประสงค์
2542
T990499
แคลเซียมและภาวะกระดูกผุ
สถาพร จินารัตน์
1999
T000293
เหตุใดเราต้องรับประทานแคลเซียม/เรียบเรียงโดย ศิริบุญ พูลสวัสดิ์
ศิริบุญ พูลสวัสดิ์
2541
T000296
ความสำคัญของธาตุแมงกานีส (Mn)ในสิ่งที่มีชีวิต/เรียบเรียงโดย ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์
ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์
2543
IFRPD T010321
/จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
2544
T010400
โครเมียม โลหะแร่ธาตุในอาหาร/ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์
ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์
2544
T020021
อาหาร

2544
T020268
ฟอสฟอรัส/ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์ และ ปทิตตา เทียนส่องใจ
ทรงศักดิ์ ลิ่มไพบูลย์
2545
T030038
ระดับสังกะสีในซีรั่มผู้สูงอายุ/วิยะดา แสนศรีมหาชัย ... [และคนอื่นๆ]
วิยะดา แสนศรีมหาชัย
2545
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>