KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น โอเมก้า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T980141
น้ำมันปลา/วันเพ็ญ มีสมญา
วันเพ็ญ มีสมญา
2541
T020099
ทำไมเราถึงต้องบริโภคกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3/สัญชัย จตุรสิทธา ... [และคนอื่นๆ]
สัญชัย จตุรสิทธา
2544
T070322
การเพิ่มกรดไขมันโอเมก้าสามและกรดคอนจูเกตเตดลิโนเลอิคในเนื้อโค/อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
2550
FOOD 6532
กรดไขมันกลุ่ม โอเมก้า-3 เพื่อสุขภาพ/กรองแก้ว รามวงศ์
กรองแก้ว รามวงศ์
2552
Full Textx
FOOD 7151
น้ำมันปลาทูน่า : คุณประโยชน์และขั้นตอนในการผลิต
สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
FOOD 8250
ชะลอโรคเรื้อรัง... ด้วยอาหารต้านการอักเสบ
ชุษณา เมฆโหรา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
FOOD 8483
ปลา : กรดไขมันจำเป็น
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
PUB 0881 (PDF)
Food Journal 49 (4) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Text
PUB 0882 (eBook)
Food Journal 49 (4) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วินัศ ภูมินาถ,ดร.ซาฟียะห์ สะอะ,สุภัคชนม์ คล่องดี,ดร.อรวรรณ ละอองคำ,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>