KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น ไข่ขาว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980036
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร์ชแมลโลโดยใช้ไข่ขาวผง/ศุภวัฒน์ จิวะรังสินี
ศุภวัฒน์ จิวะรังสินี,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
IFRPD T980142
การผลิตฟิล์มและสารเคลือบอาหารจากไข่ขาว/วัฒนา วิริวุฒิกร
วัฒนา วิริวุฒิกร
2541
T990480
การใช้โปแตสเซียมโบรเมตและไข่ขาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการเกิดเจลของซูริมิ
สุแพรวพันธ์ ชุมเรียง
2542
KU T060146
การเหนี่ยวนำการรวมมวลของไข่ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการทำให้เป็นกรดและเฟอรัสแลคเตท/เปรมศิรี เปรมประเสริฐ และปาริฉัตร หงสประภาส
เปรมศิรี เปรมประเสริฐ
2549
FOOD 8254
ไข่ขาวดีต่อสุขภาพอย่างไร
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
FOOD 8453
โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว
อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
FOOD 8493
เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม 2018
กรกฎาคม 2561
FOOD 8510
อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,อุษาพร ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,ชุษณา เมฆโหรา,อาหารนุ่ม...เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย
สิงหาคม 2561
FOOD 8542
สมบัติทางเคมีกายภาพและคุรภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
พรรณทิพา เจริญไทยกิจ,พจนีย์ พงศ์พงัน,พิสุทธิ์ หนักแน่น,ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล,อาทิตยา สุรธนานันต์,อภิชญา พรหมมินทร์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
PUB 0867
Food Journal 47 (1) / 2560
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>