KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น Amorphophallus sp.
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000294
บุก/เรียบเรียงโดย สุวศรี เตชะภาส
สุวศรี เตชะภาส
2542
FOOD 7153
บุก พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
   หน้า : [ 1 ]   Next >>