KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น Campylobacter spp.
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7980
การลดเชื้อ Campylobacter spp. ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิซากของการแปรรูปเนื้อไก่ด้วยระบบน้ำโอโซนแบบทิศทางการไหลสวนทาง
สุนันทินี ตื้อยศ,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 8183
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>