KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Frozen thai panga fish pillet
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7227
การลดกลิ่นโคลนและปริมาณสารจีออสมินในเนื้อปลาสวายโมงแช่แข็ง
ปิยะวิทย์ ทิพรส,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>