KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น Sorghum noodle nutritive value
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930110
ศึกษาการผลิตขนมจีนจากข้าวฟ่าง
ศิวาพร ศิวเวชช
2535
   หน้า : [ 1 ]   Next >>