KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น foaming agent
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980140
สมบัติของสารให้ฟองผงจากโปรตีนถั่วเหลืองและการประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร/ปาริฉัตร ทัพภะสุต, ปราณี อ่านเปรื่อง
ปาริฉัตร ทัพภะสุต
2541
T010318
การผลิตสารให้ฟองจากโปรตีนถั่วเขียวโดยใช้เอ็นไซม์/รัตนา จินดาพรรณ, ปราณี อ่านเปรื่อง
รัตนา จินดาพรรณ
2544
FOOD 8077
น้ำมะขามป้อมผงกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
สุภาวิณี แสนทวีสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>