KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น wine making
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8104
การศึกษาการผลิตไวน์ขมิ้นชัน
ทิวาพร ปานพรม,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,วิเชียร กีรตินิจกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>