KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พุทธลักษณ์ ไขประภาย และคณะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0720
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกเอซิดในข้าวกล้องงอก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พุทธลักษณ์ ไขประภาย และคณะ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>