KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ยุทธนา พิมลศิริผล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0592
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมปังด้วยอิมัลซิไฟเออร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0718
ยีสต์กับการปรับปรุงคุณภาพของโดขนมปังแช่เยือกแข็ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ยุทธนา พิมลศิริผล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>