KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 27 เรื่อง จากคำค้น วาสนา นาราศรี
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0045
ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ
วาสนา นาราศรี
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8775
Full Text
PUB 0038
เต้าคั่ว อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2
Full Text
PUB 0208
ซูชิ : ซุปเปอร์ฟู้ดส์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
3 กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0218
ถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0232
น้ำใบมะรุมสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0246
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมี ประโยชน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0248
น้ำสลัดสุขภาพ สไตล์ญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2554
Full Text
PUB 0400
อาหารเส้นใย : อาหารต้านโรค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0405
อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0603
ข้าวปั้นหน้าปลาแซลมอน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0622
การหุงข้าวซูชิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0680
น้ำส้มปรุงข้าวซูชิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0681
น้ำสลัดสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0695
ยำเกล็ดดาว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0784
เนื้อ & นม แพะ : คุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>