KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น หทัยชนก กันตรง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0413
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0438
หญ้าหวาน...สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0758
หญ้าหวาน...สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0768
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0785
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
PUB 0811
การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารเหลวด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0828
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่ : โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. หทัยชนก กันตรง และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0908 (PDF)
Journal of Food Research and Product Development 52 (3) / 2565 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุติ ลายน้ำเงิน,ชมดาว สิกขะมณฑล,หทัยชนก กันตรง,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0909 (eBook)
Journal of Food Research and Product Development 52 (3) / 2565 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุติ ลายน้ำเงิน,ชมดาว สิกขะมณฑล,หทัยชนก กันตรง,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>