KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น เพลินใจ ตังคณะกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0009
น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4659
Full Text
PAT 0013
ผลิตภัณฑ์ซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6210
Full Text
PAT 0014
ผลิตภัณฑ์ซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6211
Full Text
PAT 0017
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคั่วกลิ้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6526
Full Text
PAT 0018
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6528
Full Text
PAT 0016
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเขียวหวานสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6525
Full Text
PAT 0019
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉ่าสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6529
Full Text
PAT 0020
ผลิตภัณฑ์ข้าวฉู่ฉี่สำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉู่ฉี่ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6530
Full Text
PAT 0025
กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7221
Full Text
PAT 0029
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดต้มยำดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7570
Full Text
PAT 0033
น้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรผสมไข่ และกรรมวิธีการผลิต
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8065
Full Text
PAT 0036
ผลิตภัณฑ์ซุปแกงเลียงชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8012
Full Text
PAT 0037
ผลิตภัณฑ์ซุปเขียวหวานชนิดสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8013
Full Text
PUB 0666
ฟังก์ชันนอลฟู้ด: เรียนรู้จากต้นแบบเพื่อการพัฒนา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เพลินใจ ตังคณะกุล,วารสารอาหาร
เมษษยน - มิถุนายน 2554
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>