KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เยาวดี คุปตะพันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0555
เห็ดตีนแรด...เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0601
ข้าวกล้องดอยและข้าวดอยซ้อมมือ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>