KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0773
รู้จักกินให้เป็น : สารอาหารเชิงพันธภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดาลัด ศิริวัน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0772
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0771
หมาน้อย เพคตินจากธรรมชาติ ประโยชน์เลอค่า...พืชป่าสมุนไพรพื้นบ้าน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ญาธิปวีร์ ปักแก้ว,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0770
อาหารลดอาการท้องผูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0769
หญ้าหวาน : สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ลดแคลอรี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0768
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0767
ซุปไก่สกัดกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0766
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0765
ไอโซฟลาโวน : ไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0764
พรีไบโอติก และโปรไบโอติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0763
ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 1 สีสันแสนสวยด้วยเม็ดสีที่แตกต่าง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อรไท สวัสดิชัยกุล,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0762
กาแฟเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0761
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงใจ มาลัย,นิตยา เหมาวนิค,กนกนาฏ แขงามขำ,ศันสนีย์ ศรีพราย,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0760
อาหารบำรุงสมอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0759
การผลิตข้าวคุณภาพ "Q" เพื่อผู้บริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณมาพร อัตถวิโรจน์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>