KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 780 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0583
บรอมิเลนบำบัด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0582
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0581
น้ำพริกหมูสับ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0580
น้ำกระเจี๊ยบ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0579
นมควาย...กับคุณค่าที่ล้นแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0578
เต้าหู้ตุ๋นหนำเลี๊ยบ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0577
เต้าคั่ว...อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0576
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0575
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารฮาลาลพร้อมรับประทานในจังหวัดสงขลาและสตูล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ฉวีวรรณ มลิวัลย์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0574
คาโมมายล์ พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0573
คนรุ่นใหม่ vs คอสโมโพลิแทน ฟู้ด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0572
ไขมันสั่งตัด ทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0571
ข้าวตูเอ็กซ์เพรส ขนมไทยยุคไฮเทค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0570
ข้าวเกรียบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0569
ขนมจีนน้ำยาปลาไข่ต้ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พยอม อัตถวิบูลกุลย์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52   Next >>