KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0713
ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ ภูมิพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0712
น้ำมะเขือเทศพร้อมดื่ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0711
จากฟ้าสู่ดิน...น้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อปวงชน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0710
น้ำตาลและบทบาทสำคัญของสารให้ความหวาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0709
ถั่วเน่า: ถั่วเหลืองหมัก โภชนาการสูงภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือของไทย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ วาริชนันท์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0708
การเสริมสร้างอารมณ์ที่ดี ด้วยอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0707
การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0706
การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปทุเรียนผง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ราณี สุรกาญจน์กุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0705
แอกติวิตีของน้ำและการศึกษาอายุการเก็บของอาหารแห้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0704
รักษ์สุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0703
เห็ดทางการแพทย์กับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0702
หมูปั้นก้อนทรงเครื่อง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0701
สารก่อภูมิแพ้ที่ปนเปื้อนในอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภา สุโรจนะเมธากุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0700
สายพันธุ์ยีสต์สำหรับการหมักไวน์ในอนาคต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0699
วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>