KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0683
เบาบับ...พืชมหัศจรรย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
Full Text
PUB 0682
บทบาทของเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0681
น้ำสลัดสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0680
น้ำส้มปรุงข้าวซูชิ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0679
น้ำมันมะกอกกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สักรินทร์ ยีสมันอาหลี และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0678
ทองพับใบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0677
การยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้หลอดไข่ไก่โดยใช้ไนซิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิมพ์พิชญิ์ สังข์แป้น และคณะ ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
PUB 0676
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสาหร่ายไก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญา สุจริตวงศานนท์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Text
PUB 0675
ผลของการใช้ความดันสูงและอุณหภูมิต่อกิจกรรมของเอนไซม์ PME ในน้ำผลไม้แบบขุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,รัชฎา ตั้งวงค์ไชย,ชัชวาลัย อรรถพลไพศาล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Text
PUB 0674
สารอาหารสำคัญที่ช่วยลดอาการท้องผูก
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0673
สเตอรอลจากพืช
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา เทวารุทธิ์,ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0672
โรคแพ้กลูเตน ความสำคัญของอาหารปราศจากกลูเตน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิภา สุโรจนะเมธากุล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0671
โยเกิร์ต อาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0670
ยำถั่วพู
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0669
จับตามอง ยอไทย..สมุนไพรสรรพคุณอินเตอร์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>