KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 923 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0621
การศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพรูปแท่ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0620
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เบญจวรรณ ทานะขันธ์ และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0619
การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบค่า Cold test ของน้ำมันรำข้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประวิทย์ สันติวัฒนา และคณะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0618
การประเมินความเสี่ยงของหอยนางรมจากแหล่งเลี้ยงในอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุรชาติ วิชัยดิษฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0617
การแตกชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง: ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สงวนศรี เจริญเหรียญ และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0616
อาหารไทย ทางเลือกที่ดีกว่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0615
พริก...ความเผ็ดที่ไม่ธรรมดา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0614
น้ำนมถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
Full Text
PUB 0613
ท๊อฟฟี่กล้วย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0612
ดอกไม้ให้คุณ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศิริพร ตันจอ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0611
เจลาติน ผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0610
งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0609
ไคโตซาน:ทางเลือกใหม่ของสารต้านเชื้อจุลินทรีย์และสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทานตะวัน พิรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0608
เคล็ดลับสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0607
เค็มหมากนัด อาหารพื้นบ้านเมืองอุบล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จิตรา สิงห์ทอง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   Next >>