KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 885 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0553
สุดยอดอาหารลดน้ำตาล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0552
สารอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0551
สารอาหารเสริมพลังให้กับร่างกาย
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0550
สารอาหารสำคัญที่ช่วยต้านมะเร็ง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0549
สารอาหารบำรุงสมองและความทรงจำ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0548
สารระเหยให้กลิ่นในอาหารหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0547
สลัดไทยกับปลากะพงอบ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0546
สตูไก่กับถั่วแขก
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0545
ยำไข่ต้มพริกหนุ่ม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0544
ผักโขมอบชีส
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0543
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคงตัวของแอนโทไซยานิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0542
ปลากะพงผัดขึ้นฉ่าย
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0541
ประโยชน์ของสาร โอทีพีพี ในชาอู่หลง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0540
บุก พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0539
แนวทางการเลือกอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Next >>