KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 885 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0508
ต้มแซบปลากะพง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0507
ซุปฟักทอง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0506
เจลาติน สุดยอดอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0505
คิโนอา...สุดยอดของธัญพืชในอนาคต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0504
ข้าวโพดคลุกมะพร้าว
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0503
ข้าวต้านเบาหวาน...อาหารที่คุณเลือกได้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0502
ขนมถั่วแปบ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0501
แกงสัมผักบุ้ง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0500
แกงเลียงผักรวม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0499
แกงขี้เหล็กปลาย่าง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0498
การวิเคราะห์โอกาสเพื่อการพิจารณาปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0497
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0496
กล้วยกรอบแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0495
หมูคำหวาน
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0494
สามแซ่
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59   Next >>