KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0564
บทบาทและการตรวจวัดกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในอาหารตามธรรมชาติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาภรณ์ เลิศบวรวงศ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0563
การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าข้าวโพด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0562
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0561
การจัดลำดับแบบสุ่มสมบูรณ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0560
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
Full Text
PUB 0559
กระเพาะปลาตุ๋น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
PUB 0558
กฎระเบียบและความปลอดภัยต่อการใช้นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Text
PUB 0557
Norovirus วิวัฒนาการสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโรคทางเดินอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0556
Dash diet กำแพงกั้นโรคความดันโลหิตสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0555
เห็ดตีนแรด...เห็ดพื้นบ้านที่น่าจับตามอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เยาวดี คุปตะพันธ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0554
ห่อหมกปลาช่อนใบยอ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0553
สุดยอดอาหารลดน้ำตาล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0552
สารอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0551
สารอาหารเสริมพลังให้กับร่างกาย
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0550
สารอาหารสำคัญที่ช่วยต้านมะเร็ง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>