KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 935 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0543
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความคงตัวของแอนโทไซยานิน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,นราพร พรหมไกรวร,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0542
ปลากะพงผัดขึ้นฉ่าย
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0541
ประโยชน์ของสาร โอทีพีพี ในชาอู่หลง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0540
บุก พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0539
แนวทางการเลือกอาหารเพื่อโภชนาการที่ดี
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0538
น้ำมะม่วงพร้อมดื่ม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0537
น้ำผลไม้รวม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0536
ถั่วหวานผัดไก่
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0535
ต้มส้มปลาทู
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0534
ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0533
ข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทู
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0532
ขนมฟักทอง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0526
กล้วยกวน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0531
ขนมปังผักโขม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0530
แกงอ่อมไก่บ้าน
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   Next >>