KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 931 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0524
สารอาหารบำรุงโลหิต
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0523
สลัดแขก
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0522
วุ้นหลากรส
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0521
ผัดบร็อกโคลี่เห็ดหอม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0520
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากโครงการฟูดส์วัลเลย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0519
ประโยชน์และโทษของการบริโภคน้ำส้มสายชูหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0406
ประโยชน์ของ จี เอ พี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0517
เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0516
แนวทางและเกณฑ์การบริโภคโซเดียมในประเทศไทยและนานาชาติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0515
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0514
น้ำมะม่วง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0513
น้ำพริกปลาทูน่าผักต้ม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0512
น้ำฝรั่งพร้อมดื่ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0511
น้ำตาลจากผลไม้คุณค่าสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0510
นมเย็น
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   Next >>