KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0519
ประโยชน์และโทษของการบริโภคน้ำส้มสายชูหมัก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0406
ประโยชน์ของ จี เอ พี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0517
เบื้องหลังเนื้อครีมโยเกิร์ต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0516
แนวทางและเกณฑ์การบริโภคโซเดียมในประเทศไทยและนานาชาติ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0515
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0514
น้ำมะม่วง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0513
น้ำพริกปลาทูน่าผักต้ม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0512
น้ำฝรั่งพร้อมดื่ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0511
น้ำตาลจากผลไม้คุณค่าสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0510
นมเย็น
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0509
ถั่งเช่า...สมุนไพรเรือนแสน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0508
ต้มแซบปลากะพง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0507
ซุปฟักทอง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0506
เจลาติน สุดยอดอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0505
คิโนอา...สุดยอดของธัญพืชในอนาคต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [ 27 ] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>