KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0489
ปลากะพงนึ่งแจ่ว
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0488
ปริมาณสารอาหารที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0487
ไบโอฟิลม์ ปัญหาที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0486
บัวลอยน้ำขิงงาดำ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0485
แนะนำหน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0484
น้ำเห็ดรวมรส
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0483
น้ำมันปลาทูน่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0482
น้ำพริกปลาช่อนผักต้ม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0481
น้ำผักผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0480
นมเปรี้ยวกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เอกราช บำรุงพืชน์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0479
นมข้าวโพด
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0478
เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อโค "เนื้อฝอย"
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
Full Text
PUB 0477
ต้มจับฉ่ายกับเต้าหู้
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0476
คำเตือนสำหรับผู้นิยมความหวาน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
PUB 0475
ขนมผักกาดทรงเครื่อง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>