KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 956 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0246
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมี ประโยชน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0245
น้ำสมุนไพรจีน จับเลี้ยง รากบัว แห้ว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2546
Full Text
PUB 0244
น้ำสมุนไพรคลายร้อนความสุขที่ดื่มได้ขายคล่อง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553
Full Text
PUB 0243
นํ้าลูกเดือย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
PUB 0242
น้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์สกัดเย็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0241
นํ้ามันปลาทูน่า : คุณประโยชน์และขั้นตอนในการผลิต
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0240
น้ำพริกลงเรือ
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0239
น้ำพริกปลาทูทอด
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555
Full Text
PUB 0238
น้ำพริกกุ้งเสียบอนามัย
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555
Full Text
PUB 0237
น้ำพริกแมงดาสะตอเผา
ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
Full Text
PUB 0236
น้ำพริกเผา
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0235
นํ้าผัก-ผลไม้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
4 ตุลาคม ? ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0234
น้ำถั่ว 5 สี
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0233
น้ำตกปลากระป๋อง
http://www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0232
น้ำใบมะรุมสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ 45 ] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   Next >>