KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 923 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48 ] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0167
ข้าว ให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม ? มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0166
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทู,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0165
ทำข้าวเหนียวมูน 5 สี
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0164
ข้าวเหนียวดำเปียกมะพร้าวอ่อน
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0163
ข้าวเกรียบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0162
ขาไก่ตุ๋นยาจีน
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า คุ
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555
Full Text
PUB 0161
ขาเป็ดอบวุ้นเส้น
คอลัมน์ครัวลอยฟ้า
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555
Full Text
PUB 0160
ขนุนเชื่อม
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0159
ขนมฝักบัว
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0158
"ขนมผักกาดผักพื้นบ้าน" สูตรอาหารเพื่อสุขภาพจากนักวิจัย มก.
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2551
Full Text
PUB 0157
ขนมปังสังขยาใบเตย
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0156
ขนมปังยากิโซบะ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0155
ขนมปังธัญพืช กับสลัดไก่อะโวคาโด
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0154
ขนมปังทูโทน
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0153
ขนมทราย
www.FoodTravel.tv
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [ 48 ] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62   Next >>