KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 890 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0035
หน่อไม้หย็องและวิธีการผลิต
วราภรณ์ ประเสริฐ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8138
Full Text
PAT 0034
หน่อไม้แช่อิ่มอบแห้งและกรรมวิธีการผลิต
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8129
Full Text
PAT 0033
น้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรผสมไข่ และกรรมวิธีการผลิต
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8065
Full Text
PAT 0032
กรรมวิธีการผลิตแป้งจากแก่นตะวัน (เรรูซาเลมอาร์ทิโช้ค)
เกศศิณี ตระกูลทิวากร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8064
Full Text
PAT 0031
กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโปรไอโอติกที่มีน้ำหมักวุ้นสวรรค์ผสมเซลลูโลส
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7876
Full Text
PAT 0030
ผลิตภัณฑ์แยมผัก
ช่อลัดดา เที่ยงพุก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7827
Full Text
PAT 0029
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดต้มยำดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7570
Full Text
PAT 0028
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าดพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0027
ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น
วันเพ็ญ มีสมญา
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7467
Full Text
PAT 0026
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟาเรด
สมยศ จรรยาวิลาส
เลขที่สิทธิบัตร 32923
Full Text
PAT 0025
กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 7221
Full Text
PAT 0024
น้ำธัญพืชและข้าวต้มธัญพืชหลากชนิด
กุลวดี ตรองพาณิขย์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6982
Full Text
PAT 0023
การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรรมแกมม่าแอมิโนบิวเทริกในข้าวพันธุ์ต่างๆ ฯ
พัชรี ตั้งตระกูล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6910
Full Text
PAT 0022
เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตฯ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6657
Full Text
PAT 0021
กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากระบวนการดังกล่าว
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6397
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [ 58 ] 59 60   Next >>