KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 890 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PAT 0020
ผลิตภัณฑ์ข้าวฉู่ฉี่สำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉู่ฉี่ดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6530
Full Text
PAT 0019
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉ่าสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6529
Full Text
PAT 0018
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6528
Full Text
PAT 0017
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคั่วกลิ้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6526
Full Text
PAT 0016
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเขียวหวานสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6525
Full Text
PAT 0015
เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6482
Full Text
PAT 0014
ผลิตภัณฑ์ซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีผลิตซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6211
Full Text
PAT 0013
ผลิตภัณฑ์ซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิตฯ
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 6210
Full Text
PAT 0012
ผลิตภัณฑ์แป้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต
วินัศ ภูมินาถ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 5995
Full Text
PAT 0011
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผลเปลือกมังคุดโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 5905
Full Text
PAT 0010
เครื่องลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์และกรรมวิธีการลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4720
Full Text
PAT 0009
น้ำปรุงรสห่อหมกสำเร็จรูป
เพลินใจ ตังคณะกุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4659
Full Text
PAT 0008
วิธีการกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นในรูปขมิ้นผงและกรรมวิธีการผลิต
วิภา สุโรจนะเมธากุล
เลขที่อนุสิทธิบัตร 4720
Full Text
PAT 0007
สิ่งประกอบเหลวสำหรับใช้หุงข้าวพร้อมใช้บรรจุในภาชนะปิดสนิท
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,น.ส.อภิญญา จุฑางกูร,นางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 3647
Full Text
PAT 0006
ซอสข้นและกรรมวิธีการผลิต
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
เลขที่อนุสิทธิบัตร 3301
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [ 59 ] 60   Next >>